Sodna veja oblasti

Domov  Nazaj  Naprej

Sabotaža sodnega sistema

 

Sodna veja oblasti je prav tako pomembna kot zakonodajna in izvršna. Poenostavljeno povedano: zakonodajna veja določa, kaj je nezakonito, tožilstvo in policija storilce najdeta in privedeta, sodstvo pa jih kaznuje.

 

Od sodstva se pričakuje, da bo o krivdi in kazni odločilo po zakonih in v realnem času. Tu pa sodišča padajo na vsej črti. Zaradi nekvalitetne zakonodaje je odločanje po zakonu dejansko oteženo, o sojenju v realnem času pa vse povejo razsodbe evropskega sodišča proti Sloveniji zaradi sodnih zaostankov. Le-ti so se pričeli že sredi 90 let, do danes pa se ni situacija nič spremenila.

 

V sodstvu je tudi očitna korupcija, kajti zastaranja nekaterih zadev ne moremo razlagati drugače. Dodatno zaskrbljujoče je dejstvo, da proti sodnikom in tožilcem, ki so povzročili zastaranje, niso bili sprejeti nobeni resnejši ukrepi.

 

Glede na zgoraj navedeno je vprašljiva tudi odločitev o trajnem sodniškem mandatu. Teoretično naj bi pripomogel k neodvisnosti sodstva, praksa pa žal kaže, da je bolj spodbudil upad delovne produktivnosti in onemogočanje sankcij zaradi zastaranih in dvomljivih sodb, ki jih producirajo elitam naklonjeni sodniki.