Ozračje negotovosti

Domov  Nazaj  Naprej

Akcija je učinkovita samo tedaj, kadar imamo jasen cilj in jasno pot do njegove uresničitve. Če oba pogoja nista izpolnjena, običajno trošimo moči na aktivnostih, ki ne vodijo nikamor. Ozračje negotovosti, ko je cilj zamegljen, poti pa ne vidimo, običajno popolnoma ohromi kakršnokoli iniciativo. Ljudje mirno prenašajo vsakodnevne tegobe in vztrajajo z mislijo, da ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše. Zganejo se šele, ko je ogroženo osnovno preživetje.

 

Za vladajoče elite je zato izjemnega pomena, da producirajo in ohranjajo ozračje negotovosti.

 

V ta namen izkoriščajo zakonodajno, izvršno in sodno vejo oblasti.

 

Zakonodajna veja: zakoni in sodna praksa so izjemno slabi

Izvršna veja: izvedena je bila sistematična demontaža tožilstva in policije

Sodna veja: sabotaža sodnega sistema preko zaostankov