Odrekanje izobrazbe

Domov  Nazaj  Naprej

Začnimo z vprašanjem: ali želi Cerkev srečne, zadovoljne in samozavestne ljudi?

Seveda ne, taki ljudje ne čutijo posebne potrebe po tolažbi v veri in cerkvi.

 

Zdaj pa se vprašajmo: ali želijo elite izobražene, razmišljajoče, podjetne in samozavestne ljudi?

Seveda ne, kajti s takimi ljudmi je težko manipulirati, povrhu vsega pa predstavljajo nevarno konkurenco za oblast.

 

Interes elite je imeti apatično in vodljivo ljudstvo, ki se zgane šele, ko je prignano do roba in še čez.

 

Sedaj razumemo namerno povzročeno erozijo šolskega sistema v Sloveniji, ki kljub vse daljšemu šolanju in vse višji povprečni izobrazbi "proizvaja" državljane, ki zelo slabo razumejo funkcioniranje družbe. Čeprav je število študentov glede na število prebivalcev v samem svetovnem vrhu, pa je število inovacij, patentov in inovativnih podjetij na samem repu. Slovenski šolski sistem naravno željo mladine po znanju namenoma zatre s poplavo podatkov, dejstev in pravil, vse pa je naravnano tako, da se mladina odvadi kreativnega razmišljanja.

 

Neučinkovit šolski sistem, dopolnjen z erozijo vrednot in izgubo avtoritete učiteljic, ki ga je treba neprestano "izboljševati", je poleg tega fantastična molzna krava za reformatorje, svetovalce, organizatorje seminarjev, izdajatelje učbenikov, psilhologe in šolsko birokracijo na vseh ravneh. Tudi stalni poskusi ustanavljanja novih univerz so motivirani predvsem z željo po črpanju državnega denarja.

 

Pa še eno vprašanje: kje šola svoje otroke elita? V tujini, seveda.