Kaj lahko ukrenemo

Domov  Nazaj 

Kitajski pregovor pravi, da je več vredno premišljeno delati kot razburjeno misliti. Posebej še, ker hitrih rešitev ni.

 

Če želimo spremeniti stanje v državi, je potrebno odpraviti vzroke, ki so pripeljali do tega stanja. Na demokratičen način je treba doseči, da bodo namesto povampirjenih elit v Sloveniji prevladali ljudje, ki bodo dojemljivi za najboljše ideje in predloge. Ti ljudje bodo sprejemali take zakone, ki bodo med državljane enakomerneje razporedili dosežke moderne družbe 21. stoletja, družbe blaginje.

 

Treba je imeti celovito vizijo države in koncept gospodarstva, ki napaja vse drugo. Ta koncept temelji na:

 

1.vzpostavitvi novih orodij demokracije, ki bodo omogočale sodelovanje med ljudmi ter kreiranje in promocijo najboljših idej in kadrov, ki jih bodo znali uveljaviti
2.odstranitvi balasta iz srednješolskega in visokošolskega izobraževalnega sistema ter hitrejšo vključitev mladih ljudi v produktivno družbo
3.vzpostavitev družbenih vrednot, kot so poštenje, delo (v smislu prispevka k družbeni blaginji), nacionalni ponos in, ne nazadnje, spodbujanje zdrave pameti in razmišljanja
4.aktiviranju dosedaj neaktivnih potencialov ljudstva z vzbujanjem zavesti, da je mogoče kaj storiti ali spremeniti
5.povečanju odgovornosti vseh nosilcev družbenih funkcij, kar bo omogočalo reprodukcijo naboljših predstavnikov, v nasprotnem primeru pa izločitev le-teh
6.prenovi državne uprave in institucij s ciljem povečanja učinkovitosti in zmanjšanja stroškov
7.razdelitev novo ustvarjene vrednosti naj bo taka, da bodo sposobnejši še vedno dovolj stimulirani, najmanj sposobnim in hendikepiranim skupinam bo omogočeno še vedno dostojno preživetje, izkoriščevalci in manipulatorji pa naj bodo ustrezno sankcionirani
8.Končni cilj je izboljšanje gospodarskega okolja, predvsem pa manjše finančne in normativne obremenitve ter spodbude za povečanje inovativnosti, produktivnosti in s tem dodane vrednosti. Edino to omogoča družbo blaginje!

 

Menim, da smo povprečni Slovenci ob osamosvojiti želeli državo, ki bi se vsaj približala zgornjemu konceptu. Žal pa politiki takšne vizije Slovenije nikoli niso imeli.