Invalidna demokracija

Domov  Nazaj  Naprej

Slovenska demokracija ima značilnosti, ki omogočajo stalno spreminjanje brez sprememb. Že 20 let gledamo iste obraze tako v politiki, državni upravi in javnih podjetjih. Naj na kratko opišem vzroke za tako stanje:

 

Glasovalni stroj

V Sloveniji imamo politični sistem predstavniške (=parlamentarne) demokracije, katere osnovni princip je uveljavljanje političnih interesov ljudstva preko izvoljenih predstavnikov, to je poslancev. Poslanci so običajno člani političnih strank (razen dveh poslancev, ki sta predstavnika avtohtonih manjšin). Politične stranke se izkazujejo preko svojih programov, ki opisujejo njihov pogled na trenutno stanje družbe in vizijo nadalnjega razvoja. Pomemben del programov je tudi način uresničevanja te vizije. Tako pravi teorija.

 

Praksa kaže, da večina poslancev ob nastopu mandata hitro pozabi na svoje volilce in skrbi predvsem za lastno politično replikacijo na naslednjih volitvah. Čeprav je poslanec pri svojih odločitvah (=glasovanju) zavezan samo svojim volilcem, pa mu pri političnem preživetju mnogo bolj pomaga poslušnost strankinemu vrhu in kooperativnost z elito in lobiji. Načelnost, poštenost in strokovnost niso zaželene, prej ali slej so celo kaznovane, kajti stranke imajo mnogo vzvodov za discipliniranje neposlušnih poslancev. Torej, ko se poslanec usede na politični vrtiljak, mora začeti sklepati kompromise. Neposlušne poslance stranka na naslednjih volitvah onemogoči, za "svoje" pa vedno najde ali "kreira" službe v politiki, državi in gospodarstvu. Teoretično bi poslanec lahko nastopal tudi samostojno, vedar je v našem volilnem sistemu to praktično nemogoče. Na ta način smo dobili v slovenskem parlamentu dva "koalicijska glasovalna stroja", kjer poslanci disciplinirano glasujejo za odločitve, ki so jih sprejele elite.

 

Dodatna lastnost političnega obnašanja je tudi absolutno diskreditiranje predlogov nasprotne strani. Opozicija tako napade tudi dobre in pozitivne predloge vlade in obratno. Na ta način se je koncept demokracije, kjer opozicija nadzoruje koalicijo na oblasti, žal popolnoma deformiral. "Konstruktivna opozicija" pa je sploh pojem, ki ga v Sloveniji nikoli nismo videli.

 

Volitve

Edini trenutek, ko se politične elite še zmenijo za svoje volilce so volitve (če ne štejemo demonstracij ali večjih stavk). Vse politične aktivnosti v letu pred volitvami so namenjene izključno ponovni izvolitvi. Volitve pa čedalje bolj postajajo samo še spektakel s samohvalo, šopirjenjem, sprenevedanjem in prilizovanjem. Ključni del volitev se odvija v medijih. Volitve dejansko vodijo medijski strokovnjaki, katerih naloga je:

 

ugotavljanje javnega mnenja
ugotavljanje šibkih in močnih plati lastne stranke glede na javno mnenje
izvajanje ukrepov za vplivanje na javno mnenja

 

Dokaz za to so pogodbe z medijskimi strokovnjaki iz ZDA in EU pred večino zadnjih predsedniških in parlamentarnih volitev, ki so jih najemale največje stranke.

 

Iz zgornjih razlogov povprečen volilec iz predvolilnega medijskega blišča in dima ne more razbrati praktično nobenih relevantnih informacij, še posebej, ker so vse medijske aktivnosti političnih strank usmerjene k zamegljevanju presoje, odvračanju pozornosti in izkrivljanju realnosti. Ker se natančno enakih metod poslužujejo prevaranti lahko torej zaključimo, da so postale volitve v 21. stoletju velika prevara in sprenevedanje. To občuti tudi precej volilcev, ki se zaradi tega volitev ne udeleži.

 

politični sistem v Sloveniji ne ustreza prvinskemu pojmu "demokracije"
stranke zastopajo interese elite in lobijev, ne pa državljanov
na parlamentarnih volitvah izbiramo samo navidezno, dejansko pa se nič ne spremeni.
40-50% volilcev na parlementarnih volitvah abstinira