Cesar je gol

Domov  Naprej

Ocena stanja v Sloveniji

 

Informacijska revolucija, ki se je eksplozivno pričela sredi 80. let prejšnjega stoletja, je prinesla mnogo izboljšav in izjemen porast produktivnosti na vseh področjih človeške dejavnosti. Z računalniško podprtim načrtovanjem in projektiranjem, avtomatizirano in robotizirano proizvodnjo, informatizacijo materialnega in pisarniškega poslovanja je bilo mogoče skoraj vsak izdelek narediti hitreje, bolje in ceneje.

 

Informatika v bančništvu in transportu je omogočila tudi neverjeten razmah mednarodne trgovine. To je omogočilo nabavo cenejših surovin, prenos proizvodnje v države s cenejšo delovno silo ter večje tržišče za prodajo končnih izdelkov. Posledično so izjemno padli proizvodni stroški, povečali pa so se dobički.

 

Vendar pa so koristi od povečane produktivnost med prebivalce Slovenije nepravilno razdeljene. Vsi nekako čutimo, da je nekaj narobe, vendar nam politika noče predstaviti prave resnice o funkcioniranju naše države in razlogih za to.

 

Morda boste na stvari gledali drugače, če boste prebrali naslednja poglavja:

 

Kdo v resnici vodi državo
Kako jim to uspeva
Kam nas bodo pripeljali
Kaj lahko ukrenemo ?